Koulutus

KOULUTUKSEN YLEISET TAVOITTEET

 • Koulutettava tuntee terapeuttina toimimisen vastuun, velvoitteet ja oikeudet, sekä toimii ammatillisesti, eettisesti ja moraalisesti vastuullisesti työssään.
 • Koulutettava hallitsee lihaspalautteen käytön, opetetut tasapainotusmenetelmät ja tavoitekeskeisen lähestymistavan ja käyttää näitä menetelmiä opinto-ohjelmassa esitettyjä periaatteita seuraten.
 • Koulutettava käyttää bioenergeettistä ihmiskuvaa työnsä perustana samalla hyväksyen ja tiedostaen länsimaisen lääketieteen näkökulman.
 • Koulutettava tuntee ihmisen anatomian ja fysiologian perusasiat ja on perehtynyt länsimaisen lääketieteen mukaiseen tautien määrityksen, tutkimuksen ja hoidon perusteisiin.
 • Koulutettava osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan virallisen terveydenhuollon tai yhteiskunnan palvelujärjestelmän piiriin.
 • Koulutettava osaa toimia oikein hätätilanteissa.
 • Koulutettava kehittää itseään jatkuvasti ammattilaisena ja yksilönä

 

KOULUTUS KOOSTUU NELJÄSTÄ OSIOSTA:

1. International Kinesiology Collegen alaiset Touch for Health -opinnot (17 opintopistettä).   
2. Diplomikinesiologin jatko-opinnot (17.5 op)  
3. Luontaislääketieteen perusopinnot, lääketieteen perusteet ja SPR:n ensiapu 1 (17.5 op) (Lisätietoa http://www.lkl.fi)
4. Seminaarityö (2 op)

Kinesiologian kursseille (osiot 1 ja 2) voi vapaasti osallistua, vaikka ei tähtää diplomikinesiologiksi.

 


 

INTERNATIONAL KINESIOLOGY COLLEGEN ALAISET TOUCH FOR HEALTH -OPINNOT

Touch for Health 1–4
Edellytys:
Kurssit ovat avoimet kaikille.

Pituus:
Kaikkiaan 8 päivää (64 t.) ja diplomitutkintoon tähtääville etäopiskelu (136 t.) Kaikkiaan 8 opintopistettä.

Tavoite:

 • Koulutettava osaa käyttää lihaspalautetta energiatasapainon arviomiseksi
 • Koulutettava hallitsee menetelmiä, joiden avulla voidaan kohottaa ja ylläpitää yksilön hyvinvointia, suoritusvalmiutta ja –kykyä.
 • Koulutettava osaa auttaa yksilöä oivaltamaan omat tarpeensa ja ottamaan vastuun omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
 • Koulutettavaa osaa antaa tietoa kinesiologiasta ja bioenergeettisestä ihmiskuvasta.


Sisältö: 
Touch for Health 1–4 -kurssit seuraavat IKC:n julkaisemaa ja hyväksymää oppimäärää, joka on julkaistu Touch for Health-oppikirjoissa Toni Gralton: Touch for Health osa 1 ja 2.

Touch for Health 5
Edellytys:
TFH 1–4 ja kyseisiin kursseihin liittyvän etäopiskelun hyväksytty suoritus.

Pituus:
2 päivää (15 t.) ja kokeisiin valmistautuminen (10 t.), kaikkiaan 1 opintopiste.

Tavoite:

 • Koulutettava kertaa Touch for Health 1–4 kurssien oppimäärän ja saa lisävarmuutta menetelmien käytössä.
 • Kansainvälisen kokeen suorittaminen, mikä mahdollistaa osallistumisen Touch for Healt Training -kurssille.


Sisältö:
Touch for Health 1–4 oppimäärän kertaus ja tietojen ja taitojen arviointi sekä kirjallisesti (kansainvälinen koe) että käytännössä. 

Touch for Health Training (Kouluttajapätevyys)
Edellytys:
TFH 5 ja hyväksytty tulos kirjallisesta kokeesta.

Pituus:
8 päivää (60 t. ja etäopiskelu  diplomikinesiologin tutkintoon tähtääville 120 t. Kaikkiaan 7 op.

Tavoite:

 • Koulutettava oppii hallitsemaan ja käyttämään koko TFH oppimateriaalia.
 • Koulutettava saa itsevarmuutta kouluttamiseen, esitelmien pitoon, markkinointiin ym. ja oivaltaa oman opetustyylinsä.
 • Mahdollisuus itsekehitykseen.
 • Koulutettava voi saada oikeuden opettaa TFH 1–4 kursseja sekä niihin perustuvia lyhytkursseja.


Sisältö:

 • TFH-oppimateriaaliin syventyminen sekä teoriassa että käytännössä.
 • Päivittäiset henkilökohtaiset tasapainotukset.
 • Kurssilaisten esiintymisvalmiuden tukeminen sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla.Touch for Health Metaforat
Edellytys:
TFH 1

Pituus:
2 päivää (16 t.) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (10 t.), kaikkiaan 1 op.

Tavoite:

 • Syventää koulutettavan tietoa tavoitekeskeisestä lähestymistavasta.
 • Koulutettava oppii, miten käyttää metaforeja TFH tasapainotuksen yhteydessä.


Sisältö:

 • Syventävää tietoa tavoitteen muotoilusta sekä teorian että parityöskentelyn avulla.
 • Teoriaa viiden elementin metaforista, usko/maailmankatsomus- metaforijaksoista sekä elintoiminto- ja lihasmetaforeista.
 • Käytännön harjoittelu ryhmissä ja parityöskentelynä.
 • Oppikirja: John F. Thie & Matthew Thie: Touch for Health taskukirja sekä kiinalaiset 5 elementin metaforat.


DIPLOMIKINESIOLOGIAN JATKO-OPINNOT

Stressistä vapaaksi 
Stressistä vapaaksi -opinto-osuus koostuu moduleista, joiden kehittäjä on Wayne Topping, ph.d. Nämä modulit ovat osa kansainvälistä Wellness Kinesiology koulutusta ja seuraavat kansainvälistä opinto-ohjelmaa. Lisätietoa http://www.wellnesskinesiology.com

Stressistä vapaaksi 1
Edellytys:
Avoin kaikille

Pituus:
1 päivä (7 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (6 tuntia), kaikkiaan 0,5 op.

Tavoite:

 • Koulutettava ymmärtää stressin vaikutusmekanismit.
 • Koulutettava oppii, miten lihaspalautteen avulla voimme päätellä, mitkä tekijät aiheuttavat henkilölle stressiä.
 • Koulutettava oppii käyttämään stressistä vapautumisen menetelmiä, joiden avulla voidaan vapautua niistä oireista, joita stressi aiheuttaa sekä kehon että mielen alueelle.
 • Koulutettava oppii menetelmiä, joiden avulla voi vapautua esiintymispelosta, tenttipelosta ym. pelkotiloista.
 • Koulutettava oppii menetelmiä, jotka helpottavat aivopuoliskojen välistä yhteistyötä.


Sisältö:

 • Teoriaa stressin vaikutuksesta kehoon ja mieleen.
 • Lihaspalautteen harjoittelu ja käyttö siten, että koulutettava oppii tunnistamaan stressiä aiheuttavat tekijät.
 • Teoriaosuuteen pohjautuvien tasapainotusmenetelmien harjoittelu.
 • Niiden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, jotka vaikeuttavat mm. painonpudotusta, uusien tapojen oppimista, toipumista, terveellisen itsetunnon rakentamista.
 • Teoriaosuuteen perustuvat henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Stressistä vapaaksi 2
Edellytys:
Stressistä vapaaksi 1.

Pituus:
1 päivä (7 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (6 tuntia), kaikkiaan 0.5 op.

Tavoite:

 • Koulutettava syventää stressiin liittyvää tietoaan.
 • Koulutettava oppii käyttämään uusia stressistä vapautumisen menetelmiä, joiden avulla voidaan vapautua niistä oireista, joita stressi aiheuttaa sekä kehon että mielen alueelle.


Sisältö:

 • Lisämenetelmiä, joiden avulla voi vapautua stressistä ja antaa elämälle uutta suuntaa.
 • Alitajunnan uudelleenohjelmointi siten, että henkilö voi vapautua asioiden ainaisesta lykkäämisestä.
 • Ajankäytön suunnittelu.
 • Stressistä johtuvan niska-, olka- ja selkäsäryn tasapainottaminen.
 • Teoriaosuuteen perustuvat henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Stressistä vapaaksi 3: Juuttuneista tunnetiloista vapautuminen
Edellytys:
Stressistä vapaaksi 1 ja 2 ja TFH 1.

Pituus:
1 päivä (7 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (6 tuntia), kaikkiaan 0.5 op.

Tavoite:

 • Koulutettava saa taustatietoa fobioista, riippuvuudesta ja pakkomielteistä ja oppii, miten niistä voi irrottautua käyttämällä Callahanin menetelmiä.
 • Koulutettava ymmärtää, miten 5-elementin teorian avulla voidaan löytää se tunne, jonka tasapainottaminen auttaa henkilöä irrottautumaan fobioista, riippuvuudesta ja pakkomielteistä.


Sisältö:

 • Teoriaa Callahanin menetelmästä.
 • 5-elementin teoria
 • Henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Stressistä vapaaksi 4: Tunteiden avulla työskenteleminen
Edellytys:
Stressistä vapaaksi 1–3, TFH 1 ja TFH 2.

Pituus:
2 päivää (14 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (12 tuntia), kaikkiaan 1 op.

Tavoite:

 • Koulutettava hallitsee 20 meridiaanin refleksipisteiden testauksen ja tasapainotuksen tunteiden avulla.
 • Koulutettava hallitsee gamma-1 ja gamma-2 lihastestauksen.
 • Koulutettava ymmärtää, miten stressi voi olla yhteydessä kehon kiputiloihin ja miten kipuja voidaan lievittää tunteiden avulla.


Sisältö:

 • 20 meridiaanin refleksipisteiden testaus lihaspalautteen avulla ja tunteiden avulla tasapainotus.
 • 14 indikaattorilihaksen gamma –1 ja gamma-2 testaus ja tasapainotus tunteiden avulla.
 • Kivunlievitys tunteiden avulla.
 • Henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Rajoittavista ajatusmalleista vapautuminen
Edellytys:
Stressistä vapaaksi 1–4, TFH 1 ja TFH 2.

Pituus:
3 päivää (21 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (18 tuntia), kaikkiaan 1,5 op.

Tavoite:

 • Koulutettava saa taustatietoa siitä, miten rajoittavat ajatusmallit syntyvät.
 • Koulutettava saa taustatietoa siitä, miten rajoittavat ajatusmallit saattavat altistaa taipumukselle migreeniin, oppimisvaikeuksiin, syöpäsairauksiin, alkoholismiin ja reumaan.
 • Koulutettava hallitsee rajoittavien ajatusmallien uudelleenohjelmoinnin sekä teoriassa että käytännössä.


Sisältö:

 • Teoriaa rajoittavien ajatusmallien synnystä ja rakenteesta.
 • Käytännön pariharjoituksia ajatusmallien uudellenohjelmoinnista.
 • Henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Brain Gym
Edellytys:
Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja.

Pituus:
4 päivää (noin 32 t.) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (32 t.), kaikkiaan 2.5 op.

Tavoite:

 • Koulutettavat osaavat käyttää aivojumppamenetelmiä ja -harjoituksia oman työnsä apuvälineenä, kotona perheen ja ystävien parissa ja oman hyvinvointinsa edistämiseksi.


Sisältö:

 • Teoriaa aivojumpasta.
 • Liikkeiden harjoittelu ja henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Kinesiologisia menetelmiä
Edellytys:
TFH I–IV, suositeltavaa myös Stressistä vapaaksi. 

Pituus:
4 päivää (32 t.) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (68 t), kaikkiaan 4 op

Tavoite:

 • Koulutettava oppii kinesiologisien käsimallien käytön.
 • Koulutettava oppii menetelmiä, jotka perustuvat sovellettuun kinesiologiaan ja biokinesiologiaan. 
 • Koulutettava oppii suorittamaan kokonaisvaltaisen energiatasapainotuksen lähtökohtana kurssilla opitut menetelmät ja käsimalli.


Sisältö:

 • Koulutettava vastaanottaa ja antaa henkilökohtaisia tavoitetasapainotuksia kurssisisältöön kuuluvien menetelmien avulla. 
 • Koulutettava saa perustietoa ravinnosta, homeopatiasta ja kukkauutteista. 
 • Koulutettava saa varmuutta ja käytännön kokemusta kurssille kuuluvien menetelmien käytössä.Biokineettiset harjoitukset
Edellytys:
TFH 1

Pituus:
1 päivä (8 t.) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (17 t.), kaikkiaan 1 op.  

Tavoite:
Koulutettava hallitsee biokineettisten harjoitusten käytön ja tarvittavan biokineettisen harjoituksen määrittelyn lihaspalautetta apuna käyttäen.  

Sisältö:

 • 14 lihaksen testaus ja tasapainotus biokineettisten harjoitusten avulla.  
 • Niskan ja selän alueen tasapainotus biokineettisten harjoitusten avulla.
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä.Henkisen kasvun kinesiologia  
Edellytys:
Stressistä vapaaksi.

Pituus:
4 päivää (32 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (68 tuntia), kaikkiaan 4 op.

Tavoite:
Koulutettava saa perustietoa esoteerisestä psykologiasta ja hallitsee kurssilla opetettavat tasapainotusmenetelmät.

Sisältö:

 • Perustietoa esoteerisestä psykologiasta, mm. ihmisen koostumus, prana, chakrat, involuutio ja evoluutio ja seitsemän sädettä.
 • Tasapainotusmenetelmiä, jotka perustuvat esoteeriseen psykologiaan.
 • Päivittäiset henkilökohtaiset tasapainotukset parityöskentelynä.Kinesiologian ammattilainen
Edellytys:
Osio 1 ja osio 2:n sisältyvät kurssit.

Pituus:
2 päivää (16 tuntia) ja etäopiskelu diplomitutkintoon tähtääville (34 tuntia), kaikkiaan 2 op.   

Tavoite:

 • Koulutettava osaa kohdata asiakkaansa sekä yksilöllisesti että ammatillisesti. 
 • Koulutettava osaa sujuvasti esitellä toimialaansa. 
 • Koulutettava osaa yhdistää oppimansa asiat toimivaksi kokonaisuudeksi.
 • Koulutettava hallitsee erikoisalansa niin, että voi toimia asiakkaansa parhaaksi turvallisesti ja ammattitaitoisesti.
 • Edistää koulutettavan henkilökohtaista kehitystä kohti kinesiologin ammattia.


Sisältö:

 • Perehtyminen Maslowin tarveteoriaan sekä teoreettisesti että käytännön harjoitusten avulla. 
 • Luento TFH:n ja Energiakinesiologian alkuperästä. 
 • Opittujen menetelmien kertausta tarpeen mukaan. 
 • Perehtyminen sekä demonstraation että käytännön harjoittelun avulla siihen, miten koulutuksen eri modulit yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi. Parityöskentelyä kinesiologin roolin ja omakohtaisten tavoitteiden parissa.


SEMINAARITYÖ


Edellytys:
Kaikkien muiden diplomikoulutukseen kuuluvien opintojen suoritus.

Pituus:
50–60 tuntia (2 opintopistettä).

Tavoite:
Koulutettava perehtyy itse valitsemaansa keskeiseen koulutukseen liittyvään aihepiiriin pienimuotoisen tutkielman muodossa.

Sisältö:
Koulutettava valitsee itsenäisesti aiheen, johon haluaa perehtyä. Tutkielman suorittaminen edellyttää pohdintaa ja perusteltuja  näkökulmia. Koulutettavan mentori tukee ja ohjaa koulutettavaa seminaarityön suorituksessa sopimuksen mukaan.